Vrátenie a výmena tovaru

V priebehu 14 kalendárnych dní od doručenia a prebratia zakúpeného tovaru má kupujúci možnosť výmeny tovaru za iný alebo vrátenie 100% uhradenej ceny tovaru. Prepravu a náklady spojené s výmenou tovaru hradí kupujúci podľa sadzobníka zvoleného prepravcu.

Postup pri vrátení tovaru:

Ÿ Kupujúci prepravnou službou zabezpečí dopravu na svoje vlastné náklady. Tovar spolu s kópiou faktúry a vyplneným formulárom o odstúpení od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku zašle na adresu e-shopu:

Názov firmy:                        ARMOUR MODELS, s. r. o.

Ulica:                                    Generála Svobodu 4821/62

PSČ a mesto:                       03601 Martin

Krajina:                                 Slovakia

Kontakt pre kuriéra:            +421 905 568 807

  • Ak použijete prepravnú službu, zašlite balík obyčajne alebo ako cenný. Zásielky na dobierku nebudú nami prebrané.
  • Pri zasielaní tovaru starostlivo zabaľte. Za prípadné poškodenie počas prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť.
  • Po obdržaní kompletného a nepoškodeného tovaru vrátane originálnych obalov a príslušenstvo a všetkých vyššie spomenutých dokladov vráti predávajúci kupujúcemu sumu prevodom na účet.

Možnosť vrátenia sa nevzťahuje na:

  • spotrebný materiál
  • použitý tovar alebo z výpredajov
  • tovar bez príslušenstva
  • tovar, ktorý vykazuje závadu/y ( je potrebné postupovať podľa reklamačného poriadku )
  • nový tovar, ktorý javí akékoľvek známky použitia
  • tovar, ktorý podlieha autorskému zákonu

k stiahnutiu: Odstúpenie od kúpnej zmluvy